Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana

Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana Z veseljem vam predstavljamo knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja, napisal Mauro Bonazzi. Prenesite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja v PDF, TXT, FB2 ali kateri koli drugi obliki, ki je možna na menschenrechtaufnahrung.org.

INFORMACIJE

AVTOR
DIMENZIJA
8,12 MB
IME DATOTEKE
Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana.pdf
ISBN
4984381756223

OPIS

Arheološko najdišče na hribu Molnik v zaledju Ljubljane je že dolgo znano. Sistematične raziskave so potekale v 80. in 90. letih dvajsetega stoletja, vodil pa jih je arheolog Ivan Puš, nekdanji sodelavec Mestnega muzeja v Ljubljani. Na samem vrhu hriba so ohranjeni nasipi in naselbinske terase, v bližnji okolici so bili na petih mestih odkriti plani in gomilni pokopi iz starejše železne dobe ter nekaj najdb iz poznejšega časa.Monografija predstavlja rezultate terenskih raziskav in analiz najdišča, ki je bilo v starejši železni dobi mejna postojanka dolenjske halštatske skupnosti. Opremljena je s številnimi kartografskimi prikazi, načrti, preglednicami in dokumentarnimi fotografskimi posnetki, celoten fond najdb pa je predstavljen v risbah na tablah.Kulturno-historično ovrednotenje molniških najdb bogati razumevanje dogajanj v obdobju med 8. in 4. st. pr.n.št. na prostoru današnje Slovenije. V tretjem delu knjige je dopolnjeno z rezultati antropoloških, arheoozooloških, arheobotaničnih in radiokarbonskih analiz ter spektrografske analize materiala izbranih predmetov, ki dajejo celovitosti obravnave dodatno težo.V knjigi so najprej podani geografski okvir in poselitvena slika vzhodnega dela Ljubljanske kotline v železni dobi ter opis arheoloških raziskovanj na Molniku. V nadaljevanju so po posameznih sklopih predstavljena odkritja arheoloških ostalin – naselbinske strukture, grobišča, gomile, grobovi, kostni ostanki in grobni pridatki ter raztresene najdbe.V drugem delu sledijo analize načina pokopavanja (plani grobovi/pokopi v gomile; žgani/skeletni grobovi), oblik in konstrukcij grobnih jam ter grobnih pridatkov, kot so deli noše, orožje in lončenina; te prvine so ovrednotene s tipo-kronološkega in kulturnega vidika. Interpretirano je stratigrafsko sosledje pokopov in opredeljen časovni razpon grobišč. Izpostavljen je tudi problem značaja posamičnih najdb, ki bi lahko bile ostanki uničenih grobov ali posebnih kultno-daritvenih obredij. Posebna pozornost je namenjena kulturni pripadnosti in družbeni strukturi železnodobnih prebivalcev Molnika ter primerjavam z arheološkimi ostalinami v Ljubljani in najdišči dolenjske halštatske skupnosti, zlasti s pomembnim središčem na bližnji Magdalenski gori pri Šmarju-Sap. Ta razmerja so prepoznavna tako na podlagi grobnih inventarjev kot pogrebnih običajev. Prav v slednjem primeru ima Molnik svojevrstno mesto, saj se v načinu pokopa in grobnih ritualih odražajo povezave tako s prebivalci Ljubljanske kotline (sežiganje umrlih, pokopavanje v plane grobove brez pridajanja orožja), kakor tudi pripadnost mogočni železnodobni skupnosti porečja Krke, za katero so značilni skeletni pokopi v lesenih krstah v okviru družinsko-rodovnih gomil ter prilaganje orožja v grobove moških.

Molnik pri Ljubljani v železni dobi The Iron Age site at Molnik near Ljubljana. Gespeichert in: Verfasser / Beitragende: Sneža Tecco Hvala ; s prispevki/with contributions of Brina Škvor Jernejčič, Borut Toškan, Tjaša Tolar, Karina Grömer ... Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36 Edited by: Sneža Tecco Hvala Year: 2017 Slovar zvonjenja in pritrkavanja Authors ... Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 211−219 212 Karina GRÖMER, Tjaša TOLAR, Klara KOSTAJNŠEK Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36 Uredila: Sneža Tecco Hvala Leto: 2017 Slovar zvonjenja in pritrkavanja Avtorji ... Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 187−203 SEŽGANI KONJSKI OSTANKI V GROBU 6 GOMILE 17 Z GRMADE NA MOLNIKU BURNT HORSE REMAINS IN GRAVE 6, TUMULUS 17, FROM GRMADA AT MOLNIK Borut TOŠKAN Prve objave živalskih ostankov iz poznobronasto- Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation Auteur(s) : Tecco Havla, Sneža Voir les notices liées en tant qu'auteur Titre(s) : Molnik pri Ljubljani v železni dobi [Texte imprimé] / Sneža Tecco Hvala ; s prispevki Brina Škvor Jernejčič, Borut Tos̆kan, Tjas̆a Tolar...

Vir kritične izdaje Perinijeve maše je Ms 340, Biancove pa Ms 341. Naslov: Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Uredila: Sneža Tecco Hvala PDF | On Oct 12, 2018, Karina Grömer and others published TEXTILE AND FUR REMAINS IN GRAVE 6, TUMULUS 1, FROM PLEŠKA HOSTA AT MOLNIK OSTANKI TEKSTILA IN ŽIVALSKIH DLAK (KRZNA) V GROBU 6 GOMILE ... Details for: Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana / Normal view MARC view ISBD view Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana / Sneža Tecco Hvala ; s prispevki, with contributions of Brina Škvor Jernejčič ... TECCO HVALA, S.

POVEZANE KNJIGE