Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi

Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi - Melita Zemljak Jontes | Menschenrechtaufnahrung.org Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja PDF, TXT, FB2. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja ePUB. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja MOBI. Knjiga je nastala leta 2020. Poiščite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja na menschenrechtaufnahrung.org.

INFORMACIJE

AVTOR
Melita Zemljak Jontes
DIMENZIJA
12,35 MB
IME DATOTEKE
Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi.pdf
ISBN
3061653157323

OPIS

Monografija Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi doc. dr. Melite Zemljak Jontes združuje pogled na jezikovnokulturni vidik glede na njegove formalne in neformalne nosilce, hkrati pa na podlagi lastnih ali že opravljenih raziskav konkretizira stanje o jezikovnokulturnem zavedanju mladih pri rabi knjižnega jezika in narečja na različnih stopnjah izobraževanja in v različnih sporazumevalnih okoliščinah ter odkriva vlogo obeh zvrsti pri oblikovanju osebne in nacionalne identitete.Posebna dragocenost monografije so zbirni pregled vseh ustanov in njihove vloge pri dvigu jezikovne kulture in na enem mestu zbrana temeljna terminologija ter izčrpna literatura. Tako zasnovana monografija predstavlja uporabnikom, tj. študentom in vsem, ki se poklicno ukvarjajo z jezikom, dobro izhodišče tako za orientacijo o jezikovnokulturnih vprašanjih kot za samostojno raziskovanje njenih posameznih segmentov.

jezikovna ideologija, jezikoslovna ideologija, idealizirani govorec, jezikoslovec vodnik Ideologies in language and linguistics are a complex and variegated phenomenon. Wittgensteinova lestev je med mojimi dosedanjimi knjigami verjetno najbolj osebna. Ne gre sicer ravno za avtobiografijo, vseeno pa gre za nekakšno vrnitev Ä Pa čeprav po ovinku, prek Gertrude Stein, Samuela Becketta, ameriških radikalnih poetik in konceptualne umetnosti poznega 20.

IME PREDMETA JEZIKOVNA KULTURA (JEK) 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta: - usposobitev za ustrezno samostojno pisno in ustno komuniciranje glede na različne okoliščine sporazumevanja in izbran krog sogovornikov, s katerimi se pri svojem delu srečuje. Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi (2014) Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji (2014) Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine (2014) Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi: Silvija Borovnik, Blanka Bošnjak: Med sodobnostjo in tradicijo: Tilka Jamnik, Dragica Haramija: Vloga živali v mladinski književnosti: Peter Weiss, Mihaela Koletnik: Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju: Franci Just SMERNICE JEZIKOVNE STANDARDIZACIJE V TEORIJI, IZRO^ILU IN PRAKSI Helena Dobrovoljc In{titut za slovenski jezik Frana Ramov{a, ZRC SAZU, Ljubljana ...

POVEZANE KNJIGE