Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov

Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov - Andrej Perdih | Menschenrechtaufnahrung.org Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja PDF, TXT, FB2. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja ePUB. Bitja enega dne. Grki in skrivnost obstoja MOBI. Knjiga je nastala leta 2020. Poiščite knjigo Enodnevna bitja. Grki in skrivnost obstoja na menschenrechtaufnahrung.org.

INFORMACIJE

AVTOR
Andrej Perdih
DIMENZIJA
9,25 MB
IME DATOTEKE
Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov.pdf
ISBN
4063840960173

OPIS

Monografija prinaša pregled vidnejših slovarskih tipologij, pregled splošnih enojezičnih slovanskih slovarjev, nastalih od 1945 do danes. Analiza prikazuje obravnavo slovarskih prvin na makrostrukturni in mikrostrukturni ravni. Za izbrane elemente (homonimija in homografija, večbesedne iztočnice, podgesla, slovnični podatki, sklicevalni tip razlage, večbesedne leksikalne enote in etimološki podatki) so podani predlogi za nadaljnjo slovaropisno prakso. Izhodišče teh predlogov je slovar kot jezikovni opis besedja in kot praktični pripomoček, ki naj kar se da učinkovito in pregledno prinaša zanesljive in relevantne jezikovne in, v manjši meri, tudi nejezikovne podatke, pri predlogih pa je upoštevan tudi zaključen prehod od izhodiščno knjižne podobe slovarja k izhodiščno digitalni podobi slovarja, kar do določene mere zahteva prerazporeditev slovarskih podatkov, v manjši meri pa tudi preureditev njihove hierarhije.

stoletja. Obsega vse bistvene prvine knjižnega jezika: leposlovni, znanstveni, publicistični, časopisni, pogovorni jezik, terminologijo, žargone in narečno besedišče. 86 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov Andrej Perdih 10 1.099,57 87 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Iz nevidne strani neba Andrej Pleterski-urednik 30 2.819,41 Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša so nastali vsi pomembnejši enojezični razlagalni slovarji slovenskega jezika.

Brskanje milions besede in besedne zveze v vseh jezikih. Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov Lingua Slovenica 7 Author: Andrej Perdih Year: 2016 Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku Na primeru terminoloških slovarjev Lingua Slovenica 8 Author: Marjeta Humar Year: 2016 ... Slovenski etimološki slovar Tretja izdaja Slovarji • Fran Author: Marko Snoj Year: 2016 Terasirane pokrajine Ob sedemdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU Editor-in-charge: Drago Kladnik Year: 2016 ... Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov. Založba ...

POVEZANE KNJIGE